Inbjudan SM TwoGun Brattvall

Svenskt Mästerskap Light- och Heavy Varmint
Ons 19/7 Officiell träning, 100 och 200m
Tor 20/7 Light Varmint 200m
Fre 21/7 Light Varmint 100m
Lör 22/7 Heavy Varmint 100m
Sön 23/7 Heavy Varmint 200m

Startavgifter:
Light- och Heavy Varmint 300:-/dag, 500:- för 2 dagar.
Ingen avgift för skytt under 20 år.
Lagtävling SM Two-Gun för 2-mannalag, ingen avgift.
Anmälan bör ske via mail 14 dagar innan tävling med önskemål om att dela
bänk/flaggor till: roland.gullsjo@gmail.com

VÄLKOMMEN!
http://brattvallsjaktskytteklubb.ac.se/

Resultat King Of The North 2023

Härligt vårväder med friska vindar som snurrade hejvilt och skapade svåra förhållanden. Svensk Mästare 300m blev Stefan Karlsson. Agg 100+200+300 blev Jari L. King Of The North 100+200m blev Fabian Wallin. Uppdaterad 5/6-23*

Anmälan VM 2023

WBC16 går av stapeln 23-30/9 2023. Svenska Bänkskytteförbundet behöver anmälan från de medlemmar som avser åka senast 2023-01-06. Vi får troligen skicka 12 skyttar och intresset av att åka ser ut att vara stort!

Anmälan sker genom mejl till SBRSA@outlook.com. Även om du anmält ”intresse” muntligen skall anmälan ske via mejl innan angivet datum.

Medlemsavgiften 2022

Påminner om medlemsavgiften för er som inte betalat in den. SM tävlingar närmar sig och vill man vara med och fajtas om medaljerna och rekorden så är det bra om den är betald.MvH: Kassören

Webcupen 2022

(1) Dags för webcupen 2022. – forum.robsoft.nu

Dags för lite pangande i social samvaro, dvs Webcupen 2022 

:D

Som tidigare år, så skjuter sex omgångar, april-sep, och skickar in resultaten för varje omgång den SISTA i varje månad via MEJL (ordalen@gmail.com ) eller EXCEL dokumentet som ligger ute på förbundets hemsida! Här finner ni även info och regler runt allt som rör Webcupen!
Reultaten för varje omgång kommer att redovisas i den här tråden, och på förbundets hemsida, så fort jag har sammanställt dessa!

http://www.benchrest.se/?page_id=2034

Som tidigare år, så är jag väldigt tacksam om ni försöker att få in resultaten senast sista datumet i månaden! (Det gör allt så mkt lättare för mig som sammaställer alla resultat. )

Är det nu någon som av någon anledning behöver lämna i resultat efter sista dagen i månden för det aktuella omgången, eller ha någon annan typ av tillfälligt upplägg, så vill jag att ni kontaktar mig innan dess!!! Tack

Inbjudan EM 2022

Bifogat finns inbjudan samt detaljer kring EM i Frankrike 2022. Antalet deltagare från respektive land är obegränsat enligt nya regler och alla medlemmar i Svenska Bänkskytteförbundet kan därmed deltaga efter intresse. Antalet lag har ökats från ett fyrmannalag till tre.

Förbundet behöver meddela EBSF antalet deltagare från Sverige senast 28/4. Deadline för att anmäla intresse är midnatt 27/4 till SBRSA@outlook.com

Europeiska Mästerskapen 2022

Efter en längre tids osäkerhet är det sedan en tid tillbaka bestämt att EBC8 i 2gun kommer att hållas på Centre National de Tir Sportif, Chateauxroux, Frankrike under första eller andra veckan i oktober 2022.

Medlemmar som är intresserade att deltaga uppmanas att omgående anmäla preliminärt intresse till Tävlingsansvarig via SBRSA@outlook.com. Mer information förmedlas när den finns tillgänglig

Inbjudan SM Two Gun 2022

Ett års arbete börjar närma sig sitt slut och en ny bänkskyttebana i Sverige har formats hos Sundsvall SKF på Blåbergets skyttebana. Härmed så inbjuder Sundsvall SKF till SM i Twogun i bänkskytte.

Sponsorer för tävlingen Twogun SM med priser är som följer: 


Frisport som bland annat saluför Lapua och Berger till prisbordet. 
Fondprodukter som bland annat saluför Federal och CCI till prisbordet.
Stort tack till er sponsorer för erat stöd!

Länkar till anmälan och inlägget för inbjudan kommer här nedan.

English

Sundsvall SKF invites to Two Gun SM class lv/hv 100+200m.

Two-man team LV/HV Grand Agg and Two Gun 

Blåberget shooting range Sundsvall 2022-07-14 to 2022-07-17

more information and registration

https://idrottonline.se/SundsvallsSkF-Skyttesport/Nyheter/Sundsvallsnyheter/twogunsmklasslvhv100200m

Varmt välkommna!

Resultat Two Gun SM 2021

http://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/08/HV100-SM-2021-Brattvall.pdf

http://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/08/HV200-SM-2021-Brattvall.pdf

http://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/08/HV-AGG-SM-2021-Brattvall.pdf

http://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/08/LAG-SM-2021-Brattvall.pdf

http://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/08/LV100-SM-2021-Brattvall.pdf

http://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/08/LV200-SM-2021-Brattvall.pdf

http://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/08/LV-AGG-SM-2021-Brattvall.pdf

http://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/08/TWO-GUN-SM-2021-Brattvall.pdf

Motioner inför årsmötet 21/7

Två inkomna motioner som ni kan läsa här nedan.

Motion 1.

Då intresset för sporter klassen inte är så stort men intresse för att skjuta med typ PRS/ELR gevär ökar föreslår jag följande ändringar av reglementet för bänkskytte klassen sporter.

Fri kolv, vikt ,kikarförstoring, avtrycksvikt och stöd (men krav på delade stöd), rekylbroms(dock med eget skjutlag) och dämpare är ok samt inget krav på magasin .
Kaliber för vad respektive bana är godkänd för.

För att man inte ska kunna ”träna” i sporterklassen med tex HV och LV vapen och sedan dra fördelar av det i HV/LV tävlingen så anser jag att samma vapen endast får användas i en klass per avstånd och dag.

Förslaget avser att öka möjligheten att tävla i bänkskytte.

Befintliga sporter gevär har som jag ser det inga problem att hävda sig med det nya regelförslaget.

Jag tycker det är bättre att ändra reglerna för sporterklassen än att skapa fler klasser.

1: Fri vikt
2:Fri förstoring sikte
3:Fria kolvmått
4:Magasin ska finnas på gevär och vara fungerande.
5:Tryckesvikt 500g
6:Skyttet får ske liggande eller från bänk som arrangör önskar(denna är viktig med tillägget motför motionen)
7:Broms och dämpare får användas

Motion 2.

Nedanstående regler är till för att reglera klass UL. Beträffande allmänna regler hänvisas till Svenska Bänkskytteförbundets regelbok.

Skjutavstånd

 • 100-meter +- 0,3m
 • 200-meter +- 0,6m
 • 300-meter +- 1,0
 • 500-meter +- 5,0m
 • Alla avstånden avser träffbildsskytte.

Tävling

 • 5 serier x 5 skott, tid 7minuter per serie på avstånd upp till 300 meter.
 • 3 serier x 10 skott, tid 12 minuter per serie på avstånd över 300 meter.
 • Första serien för tävlingsdagen eller vid ändrat skjutavstånd skall skjuttiden vara 15 minuter för 10 skotts serier och10 minuter för 5 skotts serier. Alternativt kan provserie användas (warm up), det står arrangören fritt att välja mellan warm up och förlängd första serie.
 • Skjutkommandon och övriga tävlingsregler enligt SBRSA:s regelbok.

Vapen

 • minsta tillåtna piplängd är 18” (457,2 mm), mätt från slutstyckets stötbotten till pipans mynning.
 • manuell och mekanisk avfyrningsmekanism. Elektriska och hydrauliska avfyrningsanordningar är förbjudna.
 • användning av mynningsbroms är ok. arrangör ska se till att det är en egen skjutgrupp för bromsar.
 • användning av ljuddämpare är tillåtet.
 • varbygel är obligatoriskt.
 • vapnet skall laddas för hand med ett skott i taget.

Stöd

 • stock eller vapen får inte fästas i bänken på något sätt.
 • anordningar för att dämpa rekyl, fjädrar, gummiband mm, får användas förutsatt att vapnet med fastsatta rekylanordningar kan lyftas upp 152 mm från sitt stöd.

Tavlan

 • Tavlor till 100, 200 och 300 meter enligt WBSF:s regler.
 • 500 meters tavlan är proportionellt förstorad 100-meter bänkskyttetavla och dess svarta ram mäter 600mm i höjd och 450 mm i bredd.
 • Vid 500 meters skytte har arrangören fritt och välja om tavlans hela yta utgör träffområdet eller om endast ytan innanför ramen räknas.
 • Vid övriga avstånd gäller SBRSA:s tävlingsreglemente.

Resultat

 • mätning av resultat vid 500 meters skytte skall utföras med en noggrannhet på minst 0,5 mm, stållinjal får användas till mätning.
 • Mätning vid 300 meters tävling eller kortare skall göras enligt SBRSA:s tävlingsreglemente.

Rekord

 • För att rekordnotering skall göras krävs rörliga baktavlor på avstånd 300 meter eller kortare. 500 meter är undantaget kravet på rörliga baktavlor. Rekordmätningarna görs enligt SBRSA:s rekordhandbok

Kallelse till årsmöte i svenska bänkskytteförbundet 2021

Plats: Digitalt på skype. Länk: https://join.skype.com/CJU2f1RGwo48

Tid: 21/7 19:00

Mötet avhandlar sedvanliga stadgaärenden.

Motion inkommen angående förändring av sporter klassen.

Information om motion kommer på hemsidan senare.

Alla medlemmar välkommna!

Dagordning svenska bänkskytteförbundet 2021 21/7 kl.19.00

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesfunktionärer

§3 Fråga om kallelse till stämman skett i laga ordning

§4 Fastställande av föredragningslista

§5 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

§6 Revisorernas berättelse

§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§8 Val av styrelseledamöter

Val av ordförande för ett år avgående Stefan Karlsson

Val av ledamöter för två år (avgående) Lars Hällquist, Jonas Sandberg

Val av suppleanter för två år (avgående) Tobias Axelsson, Daniel Madsen

§9 Val av två ordinarie revisorer för ett år (avgående) Mattias Tavelin, Lars Karlsson

§10 Val av valberedning för ett år (avgående) Rune Olsson, Fabian Wallin

§11 Fastställande av avgifter för enskild medlem, förening

§12 Ärenden framlagda av styrelsen

§13 Till styrelsen inkomna ärenden

Förändring av regler i sporterklassen

§14 Övriga ärenden

§15 Avslutning

Inbjudan SM 300m Sundsvall

Härmed inbjuder Sundsvall SKF till SM i bänkskytte 300m söndagen den 15 augusti på blåbergets skjutbana i Sundsvall klockan 0900.  Möjlighet till inskjutning och flaggsättning finns på lördagen efter 600 unl tävlingen cirka 17:00.Klasser som skjuts är HV SM, Unlimited med pris till 1,2,3 placering. Ända regeln för unlimited är att man måste orka lyfta upp sitt vapen till bänken dock skjuter vapen med mynningsbroms i eget skjutlag.


Medlemskap krävs i bänkskytteförbundet för att kunna sätta rekord och vinna sm medaljer.Inbetalning sker till detta kontonummer:Bankgiro SEB: SEB:5341-1948 200:- (250:- för familj) glöm inte att ange namn och adress och en mailadress som vi kan nå er på. http://www.benchrest.se
Startavgifter: 300kr per klass man önskar deltaga i. Anmälan görs till sundsvallsskf@gmail.com senast 9 augusti med önskade klasser man vill skjuta samt önskemål om att dela bänk samt om man vill köpa lunch eller inte. Betalning sker på plats med swish eller kontanter.


OBS: Följande gäller för rådande läge angående Covid19. Känner man sig minsta sjuk stannar man hemma. Servering med kaffe och tilltugg samt lunch för dom förbokat. Alla skall hålla distans och tänka på att hålla avstånd.
Vid eventuella frågor kontakta:

Daniel Madsen 0706621767 eller Berra Berglund 0708152214

Information från styrelsen

Pga pandemin som råder som alla vet så har det varit två ganska dåliga säsonger. Det gör att det inte finns så mycket att informera om. Det gör även som alla förstår att årsmöte för alla medlemmar inte genomförs som det brukar. Styrelsen har arbetat som vanligt med möten och motioner och samtal om olika punkter. Årsmöte för medlemmar kommer att hållas under 2021 via skype. Angående räkenskaper för förbundet så är det inte så mycket att redovisa av förklarliga skäl men det är gjort och revisor har gått igenom räkenskaper. Ni kan här nedan se bifogade filer för 2019 och 2020 räkenskaper.

Webcupen för 2021 kommer genomföras. Det diskuteras även löpande om vilka tävlingar som kan tänkas kunna genomföras under 2021 men inget är klart med säkerhet ännu och mer information om det kommer att läggas ut under tävlingsprogrammet på hemsidan.

Håll i håll ut!

/Styrelsen Svenska Bänkskytte Förbundet.http://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/04/Resultatrakning-2020.odthttp://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/04/Rakenskap-Bankskytteforbundet-2019.xlshttp://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/04/2019.pdfhttp://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/04/2020-revision.pdf