Information från styrelsen

Pga pandemin som råder som alla vet så har det varit två ganska dåliga säsonger. Det gör att det inte finns så mycket att informera om. Det gör även som alla förstår att årsmöte för alla medlemmar inte genomförs som det brukar. Styrelsen har arbetat som vanligt med möten och motioner och samtal om olika punkter. Årsmöte för medlemmar kommer att hållas under 2021 via skype. Angående räkenskaper för förbundet så är det inte så mycket att redovisa av förklarliga skäl men det är gjort och revisor har gått igenom räkenskaper. Ni kan här nedan se bifogade filer för 2019 och 2020 räkenskaper.

Webcupen för 2021 kommer genomföras. Det diskuteras även löpande om vilka tävlingar som kan tänkas kunna genomföras under 2021 men inget är klart med säkerhet ännu och mer information om det kommer att läggas ut under tävlingsprogrammet på hemsidan.

Håll i håll ut!

/Styrelsen Svenska Bänkskytte Förbundet.http://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/04/Resultatrakning-2020.odthttp://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/04/Rakenskap-Bankskytteforbundet-2019.xlshttp://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/04/2019.pdfhttp://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/04/2020-revision.pdf