Hur du handskas med vind och mirage

Hur du handskas med vind och mirage

De flesta skyttar vet att vind och mirage är av stor betydelse för träffpunkten, och att det är
viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer. Ändå finns det få människor som vet exakt hur
man tolkar påverkan av vind och mirage, för att eliminera deras negativa inverkan på träffpunkten. Detta är vad amerikanerna kallar ”Wind doping”.

”Wind doping” innebär helt enkelt att obserevera de förändringar som sker när vinden
beter sig på olika sätt, både vad gäller riktning och styrka. Lär man sig att tolka olika nycker så kommer träffpunkten därefter inte längre att vara en ren gissning, utan en kvalificerad sådan.
Kunskapen ger dig möjlighet att veta exakt vilken siktpunkt du bör välja, och hoppas på det bästa. Förutsägbarhet är av oskattbart värde när man ska beräkna odds, och det är den verkliga nyckeln till framgång i bänkskytte.

Tony Boyer och Ed Watson
Men bara ett fåtal skyttar kan uppvisa verklig skicklighet på detta område, i klass med Tony
Boyer, Ed Watson. De två är verkligen i en klass för sig och är förmodligen de bästa
vindtolkare sporten någonsin har sett. De tror inte – de vet vad de ska göra när förhållandena förändras, vilket deras prissamlingar tydligt visar.
De flesta bänkskyttar har idag utrustning som klarar av att vinna tävlingar. Ändå är det
sällan de upplever sig stå på prispallen när det är över. Det handlar mest om
felbedömning. Utrustningen står för 50% av resultatet, medan resten är bedömningar.

Det är omöjligt att tolka vinden om du skjuter med otillförlitlig utrustning. Utrustningen skall
vara på topp. Annars kommer du aldrig lära dig att tolka vinden. Så det första du måste göra är att bygga upp vapen och laddningar du kan lita på. Därefter kan du gå vidare att lära dig vad som verkligen händer där ute – efter att kulan har lämnat loppet.

Näst efter själva utrustningen, är förmågan att förutsäga kulans väg i en mängd olika vind- och mirageförhållanden den viktigaste egenskapen hos en bänkskytt. Så låt oss därför anta att ingenting är fel med utrustningen och prata om vad som händer i huvudet på skytten, hur han eller hon hanterar informationen de får genom syn och hörsel. Tänk dig att du skjuter på en standard 100m HV-tavla, med sighterdel och den övre tävlingsdelen. När du får problem, går du oftast ner på sighterdelen för att kolla hur träffläget påverkas av förändringen av vind, eller mirage.

Vänta inte för länge
Men kom för all del ihåg att ju längre du väntar med att skjuta tävlingsskotten, desto större
är chansen att förhållandena förändras och att förändringen blir dramatisk. Oddsen har
en tendens att inte vara på din sida ju längre du väntar med att slutföra serien. Så hur bra
är du egentligen på att utvärdera och kompensera. Mästerkyttarna kan berätta att detta är
helt avgörande för att nå framgång på området. Det kan på många sätt jämföras
med defensiv bilkörning. Blixtsnabb utvärdering av information, följt av omedelbara
åtgärder kan rädda ditt liv i en kritisk situation. Men det kan också sätta dig på prispallen
under en bänkskyttetävling.
Det är dock viktigt att göra allt i rätt ordning, om man ska kunna bli bra på att tolka vind och mirage. Alla störande faktorer måste elimineras, annars kommer du bara att bli förvirrad.
Härunder följer några regler som du kan dra nytta av:

1. Skjut in medan förhållandena är desamma, skott för skott.

Ta alltid hänsyn till vinkeln på vindflaggorna, riktningen vinden kommer ifrån och
hastigheten på vindförhållandena som råder. Använd denna information som grund för alla
beslut du tar. Om de rådande förhållandena för tävlingen består i 5 meter per sekund och
vinden kommer in vid klockan 9, sedan skjuter du in vapnet att gå till den önskade träffpunkten, just när förutsättningarna är sådana. Detta förbättrar dina chanser. Nu har du en referenspunkt att arbeta från. Du har eliminerat en variabel. Eftersom du planerar att skjuta dina träffbilder när förhållandena är sådana. Om förhållandena ändras, använder du sightertavlan.

2. Skjut enbart när vinden är i samma kvadrant som den var när du sköt in.

Ex: Om vinden kom från kl. halv elva under inskjutningen, så skjuter du tävlingsskotten
enbart när vindriktningen är mellan. nio och tolv. Kom ihåg vindriktningen då du sköt in
ditt vapen, och tänk på kvadrantmetoden. Skjut inte om vindriktningen förändras utanför kvadranten.
Variablerna i andra kvadranter än din valda, kommer alltid att ha en kumulativa och förödande effekt på träffpunkten.
Det värsta du kan göra är att börja skjuta när vinden kommer in kl. 9, och fortsätta att
skjuta när den kommer in kl. 3.
Samma sak gäller när du börjar skjuta i motvind, men lossar ett skott med vinden
rakt bakifrån. Vi har alla gjort det, och alla som ser din träffbild, och vet något om
bänkskytte, vet exakt vad du har gjort.
Bara genom att ta hänsyn till dessa två första tips kommer du att förbättra din grupper avsevärt.
Nu när du vet lite om grunderna, kommer vi att gå vidare till de mer subtila frågeställningarna.

3. Höjdförändring, som en följd av förändringar i vindriktningen.

De flesta har konstaterat att förändringar i vindhastighet, inte bara flyttar träffpunkten
i sidled, men också i höjd. Detta beror på fyra variabler, varav den mest kända är
den så kallade Bernoulli-effekten. De övriga tre är: skjutvinkel, hastighet och terräng. Mirage komplicerar det hela ytterligare. Ljusbrytningen den för med sig får oss att tro att målet är någonstans där det inte är. Det är som den gamla historien om åran i vattnet. Tolkning av mirage har använts framgångsrikt av många begåvade bänkskyttar, medan andra väljer att ignorera mirage och enbart förlita sig på vindflaggor i stället.

Bernoulli-effekten
Bernoulli-effekten orsakas kulans rotation i kombination med vinden. Ingraveringen från
bommarna skapar ett ”mönster” som får kulan att ”snurra” på luften. Om vinden blåser från höger, blir lufttrycket högre på höger sida om kulan, än på vänster sida. Det gör att kulan klättrar på luften, så den inte faller lika mycket som den annars skulle. Omvänt
– När vinden kommer från vänster snurrar kulan ner så att den faller mer än vanligt.

”Spin-vilt”
Avfyrad i ett lopp med högertwist, blir den verkliga hastigheten till luften som passerar på
översidan av en kula, som får in vind från höger, liknande radialhastigheten på kulan +
vindhastighet. Och omvänt på undersidan, rotationshastigheten minus vindhastigheten.

En kula i kaliber 6 PPC roterar ca. 3000 gånger per sekund då den lämnar mynningen.
Detta innebär att radien på kulan roterar med en hastighet av ca. 200 km/h.
Precis intill kulkroppen blåser det alltså en vind med denna hastighet. När denna vind
möts av en vind från höger skapas ett undertryck på ovansidan av kulan, samtidigt
skapas ett övertryck på undersidan, precis som på en flygplansvinge.
Generellt kan vi säga att kulan förflyttar sig diagonalt, men fenomenet är inte linjärt och ökar med kvadraten på vindhastigheten. Ju kraftigare vind från höger, desto högre träff på tavlan. Och motsatt flyttar vind från vänster kulan ner till höger.

I medvind och motvind
På samma sätt kommer vind rakt framifrån eller rakt bakifrån, antingen minska eller öka kulans relativa luftmotstånd. En motvind på 10 meter per sekund gör att kulan möter ökat luftmotstånd, som om den hade en lägre ballistisk koefficient, och det motsatta när man talar om en liknande medvind. Därför leder motvind till lägre träffpunkt medan medvind gör att kulan träffar högre på tavlan. Men kom ihåg att denna effekt går mot noll när vinden kommer rakt från höger eller rakt från vänster.

Du kan luras
Genom att exempelvis skjuta på 300 meter i motvind eller medvind kan emellertid bli duktigt lurad.
När vinden passerar vallen till 100 meter och 200 meter skapas uppåtvindar som
påverkar kulans flykt. Detta är en god anledning att inte skjuta i motvind eller medvind, på samma sätt som flygare och helikopterpiloter undviker att flyga för nära bergen i blåsigt väder.
Vad som är viktigt är att veta vad man ska göra under olika förhållanden. Det kommer att förbättra ditt skytte väsentligt när du inte behöver ägna så mycket tid sighterskott. Kom ihåg! Ju längre tid det tar att avsluta serien, desto fler variabler får du att brottas med.

4. – Arbeta alltid från en känd träffpunkt.

Vet var vapnet träffar!
I största möjliga utsträckning det är möjligt ska du alltid veta vapnets sanna träffpunkt. Låt oss föreställa oss att du skjuter i vinden som kommer in på. 1030, varpå vinden vrider till att komma från, kl. halv två.
Vinden har lämnat kvadrant 1 och är nu i 2:a kvadranten. Du väntar tålmodigt,
samtidigt som du kastar ett par skott i sightertavlan för att kontrollera förändring av träffpunkt, men inser att det är svårt att lägga siktpunkten tillräckligt exakt för att chansa på att skjuta. Vänta tills de ursprungliga förhållandena dyker upp igen. Om de inte gör det, är justering av siktet den enda säkra lösningen.

Skjut in igen
Placera korset på din siktpunkt på sightertavlan och skruva korset till det ligger i mitten av förra kulhålet. Sedan går du rakt upp på tävlingstavlan – Pang! Chansen är stor att
skottet går i mitten av gruppen. Du är räddad! Om du hade väntat för länge på att vinden
skulle vända, hade du varit i trubbel. Ibland är ny inskjutning det enda alternativet. En
felgissning av träffpunkten, och du är färdig. En del skyttar väljer att skjuta in vapnet, så att
den alltid träffar mitt i korset under perfekta förhållanden. Det är värdefullt att du enkelt kan
se hur mycket träffpunkten förändras när det blåser. Vi återkommer till det.

5. Tänk på alla kända faktorer, ta hänsyn till dem och skjut!

Ju bättre du blir på ”wind-doping”, med hänsyn till hur den befintliga
vinden påverkar träffpunkten, desto lugnare och mer säker på dig själv blir du. Men om
din hemmaplan är platt som en pannkaka, inga kullar och ojämnheter som skapar upp- och nedåtgående luftströmmar, så måste du spendera lite mer tid på sightertavlan när du kommer till en bana där förhållandena är sådana.

Fallvindar och mirage
De som har skjutit på Brattvallbanan i Umeå vet det från bitter erfarenhet. Vid ca
åttatiden på kvällen under sommaren kommer kalla fallvindar in över banan. Tavlan
står och hoppar därute, som en vinglös sparv på en värmeplatta. Besökande skyttar sliter
sitt hår i förtvivlan, medan flinen på Bo Leijon och Torsten Åström går nästan helt runt.
De känner till förhållandena som sina egna byxfickor. Nedan har jag gjort en lista över
saker som du bör tänka på när du utarbetar en plan för ditt skytte:

1. Försök att hitta de vanligaste rådande konditionerna genom
observationer före och under tävlingen.

2. Försök att förutsäga vindens påverkan i förhållande till vapnets sanna träffbild innan du bränner av ditt första sightherskott.

3. Försök också att förutsäga den korrekta siktpunkten utifrån de genomsnittliga konditionerna för banan.

4. Försök sedan att förutse den ultimata siktpunkten för varje skott på
tävlingstavlan. Det är trots allt det sista som allting handlar om.

Var uppmärksam på förändringar
Var medveten om att konditionerna kan förändras snabbt. Det är viktigt att notera
små tecken på att något händer där ute. Det kan ta en sekund eller två innan
vindflaggorna reagerar på förändringar i vindhastighet och vindriktning. Om vindflaggornas svansar plötsligt blir hängande, så ta bort fingret från varbygeln. Varje förändring av
konditionerna i denna stund – och ditt namn kommer att vara i fritt fall på resultatlistan. Lyssna på suset av löven på sidorna av banan. Det kan berätta var nästa vind kommer från. Och kom ihåg ditt ansikte är den första vindflaggan. Du känner vinden mot min kind sekunder innan flaggan reagerar.

Se upp!
Du bör vara särskilt försiktig om du sitter vid en av de yttre bänkarna, inga vindflaggor till
höger eller vänster. Då kan det kanske löna sig att bara skjuta i vind som kommer inifrån
banan. Vindflaggor längst bort kommer vanligtvis att ange vad som pågår. Och om en
skytt längre ner i raden skriker f … .. i ren frustration, är det mycket möjligt att han har missat på vinden, och att de villkor som fick honom att göra det är på väg till dig. Återigen är det ut med fingret och ta en ny översiktsbild av situationen.

5. Utarbeta en plan

En av de viktigaste saker du kan göra innan en tävling är att förutsäga hur de genomsnittliga förhållandena kommer att bli, vilka förändringar man kan räkna med att stöta på, hur du har tänkt att förhålla dig till dessa förändringar och hur de kommer att påverka din kulas väg. Låt osssedan titta på vad vi står inför.

Mirage
Mirage är ljusvågor som bryts i luft med olika temperaturer, och kan göra allt från att ”flytta”
tavlan visuellt till en plats den i verkligen inte är, till att göra det omöjligt att se föregående kulhål på aktuellt avstånd. Tråkigt inte sant, men mirage är också en vän. I motsats till
Vindflaggor, reagerar mirage omedelbart på alla förändrade konditioner. Och medan
Vindflaggorna bara talar om vad som händer exakt var de står, så avslöjar miragen allt som händer mellan dem. Om du lär dig att läsa mirage är du ett steg före dina konkurrenter. Ju svagare vind, desto större utslag när tavlan hoppar i kikaren. Men när vinden närmar sig fem sekundmeter är detta fenomen nästan borta. Den bästa information från mirage får du när vinden är mindre än detta.

Från botten
När jag började med bänkskytte för fem år sedan tyckte jag det verkade nästan
omöjligt att hålla reda på alla faktorer, vind, vindhastighet, vindriktning och mirage. Jag
försökte hålla alla bollar i luften på en gång, medan jag försökte utröna varför det gick fel. Det gick ganska dåligt, så jag utvecklade en metod för att lära mig det mesta på kortast möjliga tid. Men först utvecklade jag de laddningar som jag visste att jag kunde lita på.

Flytta inte siktpunkten
När jag kom till skjutbanan försökte jag att inte tappa bort siktpunkten alls. Jag visste
exakt var vapnets sanna träffpunkt var. Först sköt jag i vind från höger. I en bok för ändamålet loggar jag vindens riktning och hastighet innan jag sköt. Träffpunkten noterade jag med nummer och position i förhållande till siktpunkten. Sen jag väntade tills vinden vände och gjorde samma sak igen med alla vindriktningar. När jag hämtade in tavlan mätte jag förändringarna i träffläge med skjutmått innan jag förde dem in i loggen.

Lärt av loggboken
Hemma i soffan kunde jag sitta och gå igenom konditionerna och resultaten gång efter gång. Detta hade inte varit så lätt om jag hade glömt siktpunkten. Så småningom bildade jag mig en uppfattning om var skottet skulle hamna när vinden blåste från olika håll och med olika styrkor, samt hur mycket jag måste flytta siktpunkten för att kompensera.
De som har tillgång till en videokamera kan göra detta ännu mer effektivt. Ställ in kameran så att du har några vindflaggor i sökaren. När du för en logg liknande min, kan du kontrollera vindflaggorna och om igen mot träffpunkten,hemma i ditt eget vardagsrum. Och när du kommit så långt att du ständigt går bet på att hitta siktpunkten, kan du kolla videon när skottet inte sitter som det ska. Jag tror inte att det finns något snabbare sätt att lära sig de viktiga sakerna i denna sport.

Skrivet av Geir Storvann för Norska Bänkskytteförbundet
och publicerat med tillstånd av NBSF.

Fritt översatt