Rekordslakt i Sävar 2007

Vid årets 500 Unlimited tävling slogs de svenska rekorden för enskild grupp och för aggregatet. Peter Ericsson vann tävlingen på 80,70 mm vilket också raderade Kari Lindströms tidigare rekord. Dagens minsta grupp sköts av Ulf Losung och mättes till 60,00 mm och var även det nytt rekord.  

 

Bilden visar från vänster Jari Laulumaa, Anders Bodell, Peter Ericson och Ulf Losung.