WBC16 Frankrike 2023

VM är över för denna gång. En mycket trevlig resa med mycket vackert väder och roligt skytte på en fin anläggning. Flertalet bra svenska insatser på olika distanser. VMs bästa svenska skytt denna gång som man summerar i den nya Walt Berger Legacy Championship där alla distanser 2×100 + 2×200 + 300 räknas ihop och där 300m blir extremt utslags givande. 1:Tobias Axelsson på 7,5769. Bravo Tobias!

2: Robert Persson 7,7483 (Årets Comeback?!)

3: Daniel Madsen 8,2000

4: Patrik Pedersen 8,4028 (Årets Rookie!?)

5: Stefan Karlsson 8,4642

6: Fredrik Berglund 8,6401

7: Jonas Sandberg 8,6801

8: Bo Pettersson 9,6026

9: Fredrik Örnehult 33,9770

10: Peter Ericson 34,1012

Två nya svenska rekord på 300m i agg och small group slogs.

Resultat finns att beskåda här i pdf format: https://www.fftir.org/competitions/@reportage/cdm-wbsf-bench-rest-reportage-et-photos/

Inbjudan SM TwoGun Brattvall

Svenskt Mästerskap Light- och Heavy Varmint
Ons 19/7 Officiell träning, 100 och 200m
Tor 20/7 Light Varmint 200m
Fre 21/7 Light Varmint 100m
Lör 22/7 Heavy Varmint 100m
Sön 23/7 Heavy Varmint 200m

Startavgifter:
Light- och Heavy Varmint 300:-/dag, 500:- för 2 dagar.
Ingen avgift för skytt under 20 år.
Lagtävling SM Two-Gun för 2-mannalag, ingen avgift.
Anmälan bör ske via mail 14 dagar innan tävling med önskemål om att dela
bänk/flaggor till: roland.gullsjo@gmail.com

VÄLKOMMEN!
http://brattvallsjaktskytteklubb.ac.se/

Resultat King Of The North 2023

Härligt vårväder med friska vindar som snurrade hejvilt och skapade svåra förhållanden. Svensk Mästare 300m blev Stefan Karlsson. Agg 100+200+300 blev Jari L. King Of The North 100+200m blev Fabian Wallin. Uppdaterad 5/6-23*

Medlemsavgiften 2022

Påminner om medlemsavgiften för er som inte betalat in den. SM tävlingar närmar sig och vill man vara med och fajtas om medaljerna och rekorden så är det bra om den är betald.MvH: Kassören

Webcupen 2022

(1) Dags för webcupen 2022. – forum.robsoft.nu

Dags för lite pangande i social samvaro, dvs Webcupen 2022 

:D

Som tidigare år, så skjuter sex omgångar, april-sep, och skickar in resultaten för varje omgång den SISTA i varje månad via MEJL (ordalen@gmail.com ) eller EXCEL dokumentet som ligger ute på förbundets hemsida! Här finner ni även info och regler runt allt som rör Webcupen!
Reultaten för varje omgång kommer att redovisas i den här tråden, och på förbundets hemsida, så fort jag har sammanställt dessa!

http://www.benchrest.se/?page_id=2034

Som tidigare år, så är jag väldigt tacksam om ni försöker att få in resultaten senast sista datumet i månaden! (Det gör allt så mkt lättare för mig som sammaställer alla resultat. )

Är det nu någon som av någon anledning behöver lämna i resultat efter sista dagen i månden för det aktuella omgången, eller ha någon annan typ av tillfälligt upplägg, så vill jag att ni kontaktar mig innan dess!!! Tack

Inbjudan SM Two Gun 2022

Ett års arbete börjar närma sig sitt slut och en ny bänkskyttebana i Sverige har formats hos Sundsvall SKF på Blåbergets skyttebana. Härmed så inbjuder Sundsvall SKF till SM i Twogun i bänkskytte.

Sponsorer för tävlingen Twogun SM med priser är som följer: 


Frisport som bland annat saluför Lapua och Berger till prisbordet. 
Fondprodukter som bland annat saluför Federal och CCI till prisbordet.
Stort tack till er sponsorer för erat stöd!

Länkar till anmälan och inlägget för inbjudan kommer här nedan.

English

Sundsvall SKF invites to Two Gun SM class lv/hv 100+200m.

Two-man team LV/HV Grand Agg and Two Gun 

Blåberget shooting range Sundsvall 2022-07-14 to 2022-07-17

more information and registration

https://idrottonline.se/SundsvallsSkF-Skyttesport/Nyheter/Sundsvallsnyheter/twogunsmklasslvhv100200m

Varmt välkommna!

Resultat Two Gun SM 2021

http://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/08/HV100-SM-2021-Brattvall.pdf

http://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/08/HV200-SM-2021-Brattvall.pdf

http://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/08/HV-AGG-SM-2021-Brattvall.pdf

http://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/08/LAG-SM-2021-Brattvall.pdf

http://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/08/LV100-SM-2021-Brattvall.pdf

http://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/08/LV200-SM-2021-Brattvall.pdf

http://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/08/LV-AGG-SM-2021-Brattvall.pdf

http://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/08/TWO-GUN-SM-2021-Brattvall.pdf

Motioner inför årsmötet 21/7

Två inkomna motioner som ni kan läsa här nedan.

Motion 1.

Då intresset för sporter klassen inte är så stort men intresse för att skjuta med typ PRS/ELR gevär ökar föreslår jag följande ändringar av reglementet för bänkskytte klassen sporter.

Fri kolv, vikt ,kikarförstoring, avtrycksvikt och stöd (men krav på delade stöd), rekylbroms(dock med eget skjutlag) och dämpare är ok samt inget krav på magasin .
Kaliber för vad respektive bana är godkänd för.

För att man inte ska kunna ”träna” i sporterklassen med tex HV och LV vapen och sedan dra fördelar av det i HV/LV tävlingen så anser jag att samma vapen endast får användas i en klass per avstånd och dag.

Förslaget avser att öka möjligheten att tävla i bänkskytte.

Befintliga sporter gevär har som jag ser det inga problem att hävda sig med det nya regelförslaget.

Jag tycker det är bättre att ändra reglerna för sporterklassen än att skapa fler klasser.

1: Fri vikt
2:Fri förstoring sikte
3:Fria kolvmått
4:Magasin ska finnas på gevär och vara fungerande.
5:Tryckesvikt 500g
6:Skyttet får ske liggande eller från bänk som arrangör önskar(denna är viktig med tillägget motför motionen)
7:Broms och dämpare får användas

Motion 2.

Nedanstående regler är till för att reglera klass UL. Beträffande allmänna regler hänvisas till Svenska Bänkskytteförbundets regelbok.

Skjutavstånd

 • 100-meter +- 0,3m
 • 200-meter +- 0,6m
 • 300-meter +- 1,0
 • 500-meter +- 5,0m
 • Alla avstånden avser träffbildsskytte.

Tävling

 • 5 serier x 5 skott, tid 7minuter per serie på avstånd upp till 300 meter.
 • 3 serier x 10 skott, tid 12 minuter per serie på avstånd över 300 meter.
 • Första serien för tävlingsdagen eller vid ändrat skjutavstånd skall skjuttiden vara 15 minuter för 10 skotts serier och10 minuter för 5 skotts serier. Alternativt kan provserie användas (warm up), det står arrangören fritt att välja mellan warm up och förlängd första serie.
 • Skjutkommandon och övriga tävlingsregler enligt SBRSA:s regelbok.

Vapen

 • minsta tillåtna piplängd är 18” (457,2 mm), mätt från slutstyckets stötbotten till pipans mynning.
 • manuell och mekanisk avfyrningsmekanism. Elektriska och hydrauliska avfyrningsanordningar är förbjudna.
 • användning av mynningsbroms är ok. arrangör ska se till att det är en egen skjutgrupp för bromsar.
 • användning av ljuddämpare är tillåtet.
 • varbygel är obligatoriskt.
 • vapnet skall laddas för hand med ett skott i taget.

Stöd

 • stock eller vapen får inte fästas i bänken på något sätt.
 • anordningar för att dämpa rekyl, fjädrar, gummiband mm, får användas förutsatt att vapnet med fastsatta rekylanordningar kan lyftas upp 152 mm från sitt stöd.

Tavlan

 • Tavlor till 100, 200 och 300 meter enligt WBSF:s regler.
 • 500 meters tavlan är proportionellt förstorad 100-meter bänkskyttetavla och dess svarta ram mäter 600mm i höjd och 450 mm i bredd.
 • Vid 500 meters skytte har arrangören fritt och välja om tavlans hela yta utgör träffområdet eller om endast ytan innanför ramen räknas.
 • Vid övriga avstånd gäller SBRSA:s tävlingsreglemente.

Resultat

 • mätning av resultat vid 500 meters skytte skall utföras med en noggrannhet på minst 0,5 mm, stållinjal får användas till mätning.
 • Mätning vid 300 meters tävling eller kortare skall göras enligt SBRSA:s tävlingsreglemente.

Rekord

 • För att rekordnotering skall göras krävs rörliga baktavlor på avstånd 300 meter eller kortare. 500 meter är undantaget kravet på rörliga baktavlor. Rekordmätningarna görs enligt SBRSA:s rekordhandbok

Kallelse till årsmöte i svenska bänkskytteförbundet 2021

Plats: Digitalt på skype. Länk: https://join.skype.com/CJU2f1RGwo48

Tid: 21/7 19:00

Mötet avhandlar sedvanliga stadgaärenden.

Motion inkommen angående förändring av sporter klassen.

Information om motion kommer på hemsidan senare.

Alla medlemmar välkommna!

Dagordning svenska bänkskytteförbundet 2021 21/7 kl.19.00

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesfunktionärer

§3 Fråga om kallelse till stämman skett i laga ordning

§4 Fastställande av föredragningslista

§5 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

§6 Revisorernas berättelse

§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§8 Val av styrelseledamöter

Val av ordförande för ett år avgående Stefan Karlsson

Val av ledamöter för två år (avgående) Lars Hällquist, Jonas Sandberg

Val av suppleanter för två år (avgående) Tobias Axelsson, Daniel Madsen

§9 Val av två ordinarie revisorer för ett år (avgående) Mattias Tavelin, Lars Karlsson

§10 Val av valberedning för ett år (avgående) Rune Olsson, Fabian Wallin

§11 Fastställande av avgifter för enskild medlem, förening

§12 Ärenden framlagda av styrelsen

§13 Till styrelsen inkomna ärenden

Förändring av regler i sporterklassen

§14 Övriga ärenden

§15 Avslutning

Inbjudan SM 300m Sundsvall

Härmed inbjuder Sundsvall SKF till SM i bänkskytte 300m söndagen den 15 augusti på blåbergets skjutbana i Sundsvall klockan 0900.  Möjlighet till inskjutning och flaggsättning finns på lördagen efter 600 unl tävlingen cirka 17:00.Klasser som skjuts är HV SM, Unlimited med pris till 1,2,3 placering. Ända regeln för unlimited är att man måste orka lyfta upp sitt vapen till bänken dock skjuter vapen med mynningsbroms i eget skjutlag.


Medlemskap krävs i bänkskytteförbundet för att kunna sätta rekord och vinna sm medaljer.Inbetalning sker till detta kontonummer:Bankgiro SEB: SEB:5341-1948 200:- (250:- för familj) glöm inte att ange namn och adress och en mailadress som vi kan nå er på. http://www.benchrest.se
Startavgifter: 300kr per klass man önskar deltaga i. Anmälan görs till sundsvallsskf@gmail.com senast 9 augusti med önskade klasser man vill skjuta samt önskemål om att dela bänk samt om man vill köpa lunch eller inte. Betalning sker på plats med swish eller kontanter.


OBS: Följande gäller för rådande läge angående Covid19. Känner man sig minsta sjuk stannar man hemma. Servering med kaffe och tilltugg samt lunch för dom förbokat. Alla skall hålla distans och tänka på att hålla avstånd.
Vid eventuella frågor kontakta:

Daniel Madsen 0706621767 eller Berra Berglund 0708152214

Information från styrelsen

Pga pandemin som råder som alla vet så har det varit två ganska dåliga säsonger. Det gör att det inte finns så mycket att informera om. Det gör även som alla förstår att årsmöte för alla medlemmar inte genomförs som det brukar. Styrelsen har arbetat som vanligt med möten och motioner och samtal om olika punkter. Årsmöte för medlemmar kommer att hållas under 2021 via skype. Angående räkenskaper för förbundet så är det inte så mycket att redovisa av förklarliga skäl men det är gjort och revisor har gått igenom räkenskaper. Ni kan här nedan se bifogade filer för 2019 och 2020 räkenskaper.

Webcupen för 2021 kommer genomföras. Det diskuteras även löpande om vilka tävlingar som kan tänkas kunna genomföras under 2021 men inget är klart med säkerhet ännu och mer information om det kommer att läggas ut under tävlingsprogrammet på hemsidan.

Håll i håll ut!

/Styrelsen Svenska Bänkskytte Förbundet.http://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/04/Resultatrakning-2020.odthttp://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/04/Rakenskap-Bankskytteforbundet-2019.xlshttp://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/04/2019.pdfhttp://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2021/04/2020-revision.pdf

Inbjudan SM 300m Sundsvall

Inbjudan SM 300m i bänkskytte

Härmed inbjuder Sundsvall SKF till SM i bänkskytte 300m lördagen den 15 augusti på blåbergets skjutbana i Sundsvall klockan 0900. Viss möjlighet till inskjutning och flaggsättning finns på fredagen. Klasser som skjuts är HV och Unlimited. Det är första gången med Unlimited. Då det visat sig att det inte finns stadgar för 300m Unlimited så kommer det inte kunna sätts officiella rekord eller att kunna vinna officiella SM medaljer detta år. Vi beklagar för tidigare missvisande information.

Sundsvall SKF satsar hårt på ett bygge av en bänkskytte bana och det kommer vara helt nya bänkar med goda laddning och rengöringsmöjligheter på plats. Sundsvall SKFs teori om att få in renodlade långhållsvapen in i bänkskyttet är just att introducera Unlimited klassen i skytte grenen.

Medlemskap krävs i bänkskytteförbundet för att kunna sätta rekord och vinna medaljer. Inbetalning sker till detta kontonummer: Bankgiro SEB: 5341-1948 200:- (250:- för familj) glöm inte att ange namn och adress och en mailadress som vi kan nå er på. http://www.benchrest.se

Startavgifter: 300kr per klass man önskar deltaga i. 200kr om man vill skjuta liggande utom tävlan. 10st deltagare/klass krävs för SM status och medaljer,det gäller dock inte för rekorden. Anmälan görs till sundsvallsskf@gmail.com senast 9 augusti med önskade klasser man vill skjuta.Betalning sker på plats med swish eller kontanter.

OBS: Följande gäller för rådande läge angående Covid19. Känner man sig minsta sjuk stannar man hemma. Vi kommer sätta bänkarna med en skjutplats avstånd så det är gott om yta mellan varje skytt. Det kommer inte vara någon typ av servering inomhus. Allt kommer ske utomhus med väl tilltagna utrymmen. Alla skall hålla distans och tänka på att hålla avstånd och att ett vanligt hej utan att kramas eller skaka hand räcker för dagen som hövlighet. Medtag egen handsprit. Tvål och vatten kommer att finnas så man kan tvätta sina händer ofta.

Vid eventuella frågor kontakta:

Daniel Madsen 0706621767 eller Berra Berglund 0708152214

SM Brattvall

SM på Brattvall ställs in Det är trist men nödvändigt att meddela att bänkskyttetävlingarna ställs in. Ansvaret för arrangemanget ligger på arrangerande föreningen och dess styrelse, enligt Sv. Jägareförbundet som Brattvalls JSK tillhör. Jag var på Brattvall i kväll, 23 juni, och vi kunde inte samlas till något styrelsemöte men de jag samtalat med anser att vi inte ska ha några tävlingar med hänsyn till smittriskerna i allmänhet men också till vissa specifika orsaker. Det styrelsemöte som krävs för ett beslut kommer ändå, enligt min bedömning, inte ha majoritet för att tillstyrka ett tävlingsarrangemang. En enig styrelse som ställer sig bakom att arrangera tävlingen hade dessutom varit önskvärd under rådande omständigheter.Min uppfattning är att de flesta och viktigaste reglerna som satts upp av myndigheterna hade vi kunnat klara även om det skulle ha krävt en hel del extra arbete. Det ansåg också de i styrelsen jag pratade med men också att det fanns sådant som inte kunde uppfyllas.Tillräcklig tillgång till toaletter och att upprätthålla hygienkrav där var en sådan av Folkhälsomyndigheten uppsatt riskbedömningspunkt. Deltagande av personer med samhällsviktiga arbeten samt personer över 70 år var annat som kunde vara problematiskt. Det som bedömdes väga tyngst för att besluta ställa in var att det handlade om ett långvarigt arrangemang (mer än några timmar) och att tävlingarna skulle samla deltagare från många regioner.

Bo Petersson, bänkskytterepresentant i Brattvalls JSK:s styrelse.

Sävar Open

Sävar Open skjuts som vanligt 21/5 10:00! HV, Jk och UNL poäng. Allt på 100 m 5×5 skott.

Antalet skyttar blir inte stort och vi kan uppfylla de utsatta regler som finns utan större problem. Hamburgare kommer finnas för de som anmäler intresse för det.

Webcup omgång 1 2020

Webcupen1 http://www.benchrest.se/wp-content/uploads/2020/04/Webcup-1-resultat-version-2.pdf


HV100

Peter Ericson
6,60
4,14
3,41
4,72

Jonas Sandberg
5,67
6,40
6,49
6,19

Fredrik Berglund
8,82
7,19
3,97
6,66

Daniel Madsen
10,03
8,88
7,87
8,93

Johan Huss
14,57
6,85
8,07
9,83

Rune Olsson
7,96
11,46
10,68
10,03

Lasse Hällqvist
8,31
11,27
10,69
10,09

Torsten Åström
10,60
10,68
10,87
10,72

Jan-Erik Tjärnberg
11,77
9,72
10,71
10,73

Stefan Selling
12,51
8,51
11,39
10,80

Bosse Petersson
9,49
11,83
14,44
11,92

Stefan KarlssonSävar
11,45
11,87
13,64
12,32

Elin Lindskog
11,75
15,74
11,35
12,95

Lasse Stoltz
16,91
10,72
14,58
14,07

Sporter

Marcus Wennerstrand
10,81
18,41
11,54
13,59

Marcus Eriksson
13,60
18,68
16,07
16,12

Henric Boeng
9,97
29,09
30,55
23,20

Mattias Högsteth
29,08
33,22
27,31
29,87

JK

Niklas Moss
8,59
9,57
11,87
10,01

Magnus Lindström
24,74
13,52
20,46
19,57

Daniel Windstam
27,68
19,39
12,98
20,02

Tommy Brunzell
34,86
20,16
8,21
21,08

Mathias Modahl
17,90
30,49
19,87
22,75

Sven Larsson
25,61
28,48
14,98
23,02

Darius Larvald
22,62
30,24
33,83
28,90

Fredrik Stade
34,18
40,18
18,18
30,85

Markus Ohlsson
57,59
55,43
53,12
55,38

Emil M
88,19
45,95
48,19
60,78


EM 2020

Gentlemen, dear friends,We as the board of the European BenchrestShooting Federation have to make the announcement that we have to cancel EBC 2020 in Italy at Dobiacco shooting stand.Main reasons for this are the uncertainties in measures that will be taken or will be continued the coming months and European wide measures taken already in relation to the Corona COVID-19 crisis.The Board believes strongly that September 2020 is too early for executing the EBC 2020 in Italy. Despite thetremendous efforts thathave been executed by our dear Italian friendsfor keeping up the believe that we could execute the EBC 2020 InItaly.The Board believes in executing a successful EBC inseptember 2021 despite that also in 2021 the WBC will be held in South Africa. We think that enough shooters want to participate in the EBC in September 2021, in a location to be announced.You as the Country delegate are kindly asked to make an inventory if you want to participate in an EBC in September 2021 and how many shooters will participate from your country.We again are very sorry for cancellation of the EBC 2020 in September 2020 in Italy at Dobiacco, but the actual Corona COVID 19 situation gives us no other possibility.We are really looking forward in receiving your answer on above question concerning participationthe EBC in September 2021 in a location to be announced..On behalf of the Board of the EBSF,

P. Trautig President

En bänkskytts tankar 2019


Varje år inom bänkskyttet börjar i regel med Palmisano cup i Lochteå Finnland i slutet av april och även så detta år.Jag fick året 2018 på Palmisano se en väldigt fin
bänkkolv som en av Finlands (och en av världens) bästa skyttar Jari Laulumaa gjort
och beställde samma kväll en exakt likadan. Denna kolv hade blivit färdig tidigt under 2019 och låg och väntade hos polaren Borne Gebing i Piteå så det var en
förväntansfull resa upp.Kolven var precis allt jag drömt om och bössan kändes väldigt fint balanserad med min gamla HV pipa som hade funkat väldigt stabilt under 2018
och speciellt i lite kallare väder. Jag och Borne pratade väldigt mycket kvällen innan vi åkte och under bilfärden genom Finland om taktik samt mycket pepp mellan mig och Borne hur man skulle tas med olika förhållanden under dagarna och jag var väldigt
laddad inför tävlingen som jag ville skulle bli en revansch mot EM på samma bana
2018 som bara var en massa strul med dåligt material.Första dagens 100m match
gick helt ok med en 11e plats vilket är mycket bra och jag sköt lugnt utan att chansa. Borne hade däremot  fått upp ångan rejält och vann på 5,97 följt av Jonas Pettersson Åland 6,34 och Jouko Turinen 6,83. Mycket bra resultat med tanke på hur svåra
förhållanden Palmisano ofta bjuder på.Dag två 200m började bra för mig och jag gick upp till topp tre efter en bra andra serie på 9.66 och fajtades med Marko Kallio som
låg etta. Marko sköt en dålig sista serie så jag tänkte i mitt stilla sinne att nu plockar
jag hem detta.Vindarna såg bra ut inför sista serien så jag började hamra direkt ivrig
att få klar serien och första tre skotten i sista serien indikerade att jag hade hugg på
en topplacering men då hör jag bänkgrannen Torsten utbrista ”det är någon som har
skjutit på min tavla”.Japp det var givetvis jag så eftersom det är en moas påslag på
varje skott så gjorde sista serien att jag rasade från andra plats till plats 45.
Tråkigt givetvis men jag var ändå väldigt nöjd med att se att jag kan skjuta bra när den mentala biten stämmer så det var inte så deppigt(tack Borne för bra uppladdnig).

Vann 200m gjorde Timo Juntinen på 14.56, en trevlig karl som jag bodde med under
EM 2016, följd av Timo Särkinemi på 15.74 och Marko Kallio på 17,82.
’Grand agg (100m + 200 m) vanns av Timo Särkinemi på 7,63 andra plats
Timo Juntinen på 7,99 med Borne på en härlig tredje plats på 8mm blankt.

Nästa drabbning i mitten av maj gick av stapeln i Fredriksberg och klasserna var
500 unl , lv och hv och först ut var 500m.På detta avstånd använder jag en bössa i
6,5×47 som i grund är mitt vapen till småviltsjakten men med långt bättre precision än dom flesta jaktvapen, det enda på minussidan är att matningen går relativt sakta och speciellt på 10 skottsserier som det är på 500m då man bara får singelmata skotten i bänkskytte, detta är en stor anledning att man väljer enkelskottslås till bänkskytte.
Tävlingen började bra för mig och jag sköt 79,5 och låg tvåa efter första omgången. 
På andra serien hade jag stora problem att se kulhålen och blev tvungen att skjuta i
två helt olika vindar blint vilket jag inte är skytt nog att klara och fick 213 mm och rasade ner handlöst i resultat för att sedan avsluta hyffsat med 125 mm i sista serien vilket gav mig en elfteplats.Vann hela rasket gjorde en jäkligt rolig kille som jag av någon
konstig anledning är bänkgranne med ofta på tävlingar.

Norsksvensken John Ramsö på 96,61.Tvåa Marko Takakanen 104,66 och trea VM
legendaren Jari Raudakoski 106.Tvåa SM Borne Gebing 111,78 och trea SM
vapenbrodern Fredrik Berglund 115,67.

Dag två sköts lv 200 och min dåvarande lv pipa har aldrig funkat speciellt bra så jag
hade en del problem med att känna någon riktig pepp inför dagen men sköt bättre och bättre under dagens lopp och avslutade med två bra serier på slutet på 12,38
och 13,81 vilket tog mig till en glädjande 11 plats (6a sm).
Vann gjorde Fabian Wallin på 13,40 tvåa Geir Götan 13,52 trea (tvåa sm)
Tobias Axelsson 13,66 och fyra (tre sm) Rune Olsson 14,01.

Dag två sköts lv 100 och hv 100 och jag kände mig ännu mindre på hugget denna
dag, vaknade på natten och kunde inte andas av någon anledning vilket skrämde upp mig men valde att inte åka till sjukan och kolla det utan satt istället vaken resten av
natten. Hade väldigt mycket att göra på jobbet innan denna resa vilket var störande
uppladdning och väldigt ont i leder med mycket tabletter och lite sömn som resultat
vilket var lax på löken.Hade en katastrof till första serie på lv 100 som gjorde att jag
vaknade till och placerade mig tia (sjua sm) vilket var bättre än jag trodde och det var
jag nöjd med.
Vinst till Tobias Axelsson på 5,95 följt av Ekkullens egna Peter Eriksson på 6,05
Geir Götan 6,18 Roy Arne Syversrud 6,58 och femma (trea sm)Fredrik Berglund 6,62.

Till hv 100 så fick jag äntligen byta till min älskade hv pipa men inte utan tumult då det inte blev någon warm up omgång i mellan. Det tog några skott innan jag insåg att detnya träffläget låg över en meter högt och fick bränna allt för mycket tid på att få det
centrerat men i ren irritation så klämde jag till på en bra första serie på 5,51.
Tyvärr så var jag väldigt hängig och hade svårt med skyttet överlag denna dag så jag blev väldigt glad att jag tillslut blev nia (sexa sm) även om jag mest ville åka till
stugan och sova. Vann gjorde Geir Götan på 6,11 med Fredrik Berglund (SMGULD)
tätt efter på 6,13, tätt efter Fredrik Tobias Axelsson (tvåa sm) 6,17 följt av
hedersmannen Roy Arne Syversrud 6,34 Christian Laverud 6,79
Rune Olsson (trea sm) 6,86. Kolla noga, det skiljde 0,75 mm från första till sjätte man tala om hårt i toppstriden och detta på fem serier, helt otroligt.

Sista dagen så var det dags för min favorit hv 200 och jag kände mig piggare överlag.Sköt väldigt bra överlag men i tredje serien sköt klantade jag till det lite och sköt lite
större men ingen större skada skedd utan slutade sexa (fyra sm).
Överlag ganska slitiga dagar men väldigt trevligt sällskap i en jättefin stuga med
mycket god mat och bra kamrater, två tummar upp.
Inte slut där, jag och min vapenbroder Fredrik Berglund i lag Sundsvall SKF tog
SM bronsmedalj i lv med lag Peter/Fabian på första plats och lag Jonas/Tobias på
andra.Och så samma valör i hv lag (favorit i repris) med lag Rune/Borne på första
plats och lag Peter/Fabian på andra.
Tack som Tusan Fredrik för medaljerna ,din förtjänst inte min.

Efter detta så bar det av till ett annorlunda midsommarfirande i Trondheim med norskt mästerskap 500 unl, 100m hv och 200m hv.Första dagen så var det dags för hv 100
och jag kände mig peppad. Semester, jättefin stuga med sjöutsikt fylld med polare och kalla öl, fint soligt väder, fin bana och favoritpipan i.Jag hade tränat en hel del innan
och tyckte att allt funkade helt ok.Trevligt nog vann jag denna dag på 6,6
tvåa John Ramsö 7,15 och trea jämten Mats Nyström 7,33.

Dag två på 200m vann Geir Götan fullständigt överlägset på 9,98 bara att buga för
kung Geir av Norge men Fredrik Berglund försvarade Sveriges heder som god tvåa
på 13,80 som var ett nytt personbästa vilket man ofta vinner med på 200m och trea Peter Eriksson 14,39.
Jag själv kom sjua med 15,76 vilket inte är fy skam.
Grand agg vann Geir utan att någon blev förvånad på 13,62 desto mer förvånad blev
jag då undertecknad blev tvåa med 14,48 vilket var väldigt roligt och trea blev John Ramsö på 14,58.

Tredje dagen så var det dags för 500m och jag måste säga att upplägget i Trondheim för 500m är helt klart 100% vilket höjer tävlingen några snäpp. 
Förutom själva tävlingstavlan finns under en sightertavla precis som på
100,200 och 300m. Men det är inte slut där för under den finns en plåt som målas
efter varje omgång samt en stor gemensam inskjutningsplåt till höger om tavelställen.Detta ger alla möjligheter till att skjuta så tätt som är möjligt även under dåliga
förhållanden, bra jobbat.Tyvärr så sköt jag ett av mina skott på fel tavla på en annarsmonsterbra första serie som annars hade skickat mig till ledning
(känns beteendet igen) så jag förlorade lite motivation och slutade efter straffpåslag
nia på 182, men jag har mig själv att skylla ingen annan.
Vann gjorde Tor Bang Haagense 126,9 och Fredrik Berglund fick som tur var feeling
och räddade Sveriges heder för andra dagen i rad med en andra plats med 132 och
Christian Laverud trea med 133,3.En mycket trevlig helg dock och jag ser fram mot
nästa år.

Nu är vi i Augusti och dags för Nordiska mästerskapet på Brattvallsbanan i Umeå.
En trevlig helg som tusan och vädret var fint men denna helg funkade inte skyttet alls och jag slet som tusan med att få bössan att skjuta bättre än mediokert i värmen då
det sköts mycket bra i toppen.Dag ett på 100m så fick jag en riktigt stor serie i fjärde
serien som inte gick att reparera och slutade på artonde plats.
Vann gjorde Christian Laverud 5,09 följt av Umeåsonen Lars Hällquist 6,09 och den
långbente gentlemannen Rune Olsson trea med 6,36. Bra skjutet rakt igenom.

Dag två på 200m fick jag bättre ordning på bössan men det hjälpte bara lite då alla
andra också verkade ha fått till bättre dom också, så fasten jag sköt helt ok blev det
en fjortondeplats med 18,36.Vann gjorde skytteundret Jari Laulumaa med otroliga
11,26 en bit bakom Marko Kallio 14,57 och Rune Olsson på 15,03.Vi var ett helt gängsom bodde hos Stefan Karlsson och fast skyttet var sådär var helgen två tummar upp, Stefan vet hur en grill ska manövreras och är inte helt oäven på att blanda en god
drink också.

Det var den sista av dom större tävlingarna men jag sköt även tre mindre under sensommaren och först ut var 300m sm på Forsabanan i Hudiksvall.
Liten tävling men naggande god då jag vann med nytt svenskt rekord på agget, det
gamla rekordet på 26,58 sköts av en sundsvallsbo som hette Ilpo Hasselmalm i
Finland 94-04-24.Jag sköt 24,68 tvåa Stefan Karlsson 31,52 trea Ulf Losung 34,40
Andra lilltävling var 500 unl på Sävarbanan i Umeå.Ganska luriga vindar denna dag
men tro det eller ej den vann jag också på 95,07 tvåa Borne Gebing 99,49
Stefan Karlsson trea 99,97.

Sista tävlingen för i år blev White Head Cup 100m.Jag och Borne körde pepptalk och
tekniksnack dagen innan under middagen på hög nivå och jag kände på
tävlingsdagen ett trevligt lugn infinna sig.Jag sköt lugnt och stabilt och Borne kom
förbi efter tredje serien och sa att vi började dra ifrån lite mot dom andra och låg bra
till i resultat.Det blev en bra pepp och vindarna passade mig perfekt men Borne låg
lite före även om jag sköt väldigt tätt, som tur var sköt jag riktigt bra i sista och gick
förbi knappt.Jag vann på 4,91 (personbästa)Borne tvåa 4,97 (personbästa)
trea Lars Hällquist 6,38.

Summa summarum ,ännu ett fint år, tack alla skyttekamrater.

/Daniel Madsen