Rekord

Smallest Group

Light Varmint 100m (2,42mm) Daniel Madsen Brattvall 17-07-22

Light Varmint 200m (6,23mm) Donald Andersson Brattvall 99-07-16

Heavy Varmint 100m (1,35mm) Bo Lejon Brattvall 95-07-22

Heavy Varmint 200m (4,58mm)  Stefan Karlsson Oslo 1999

Heavy Varmint 300m (14,36mm) Lars Åström Lochteå 94-04-24

Unlimited 500m  (56,00mm)  Rune Olsson  Sävar 14-05-09

Sporter 100m (3,06mm) Bo Petersson Brattvall 07-07-21

Sporter 200m (7,19mm) Ronny Karlsson Fredriksberg 10-05-12

Jägarklass 100m (5,28mm) Klas Granström Fredriksberg 10-05-08

Jägarklass 200m (7,93mm) Emil Haglund Fredriksberg 14-05-11

Aggregate

Light Varmint 100m (5,00mm) Gustav Lunden Fredriksberg 93-05-16

Light Varmint 200m (12,26mm) Tobias Axelsson Frankrike 14-06-30

Light Varmint Grand Agg (5,92mm) Tobias Axelsson Frankrike 14-06-30

Heavy Varmint 100m (5,05mm) Bo Lejon Brattvall 01-07-21

Heavy Varmint 200m (11,62mm) Kari Lindström Fredriksberg 15-05-11

Heavy Varmint Grand Agg (6,34mm) Stefan Karlsson 04-07-26

Two Gun Agg (6,76mm) Torsten Åström Volmerange 11-08-27

Heavy Varmint 300m (26,57mm) Ilpo Hasselmalm Lochteå 94-04-24

Unlimited 500m (72,67mm) Rune Olsson Sävar 14-05-09

Sporter 100m (7,20mm) Olle Stengård Fredriksberg 96-05-11

Sporter 200m (15.02mm) Emil Haglund Fredriksberg 12-05-17

Sporter Grand Agg (8,40mm) Kari Lindström Brattvall 14-07-20

Jägarklass 100m (10,34mm) Rikard Salander Brattvall 15-07-24

Jägarklass 200m (21,72mm) Kari Lindström Brattvall 11-07-24

Jägarklass Grand Agg (11,89mm) Rikard Salander Brattvall 15-07-20

Svenska Rekord
Rekordhandbok
Rapport 2016 från rekordkommittén
Rapport 2015 från rekordkommittén
Rapport 2014 från rekordkommittén
Rapport 2013 från rekordkommittén
Rapport 2012 från rekordkommittén
Rapport 2011 från rekordkommittén
Rapport 2010 från rekordkommittén
Rapport 2009 från rekordkommittén

Leave a Reply