Webcupen 2020

Bakgrund


Ursprungligen arrangerades en träningscup för bänkskyttar inom Brattvalls Jaktskytteklubb och Sävar Jaktskytteklubb kallad ”Kvällscupen”. Tävlingen omfattade klasserna Heavy Varmint, Sporter och Jägarklass. Tanken med tävlingen var att få fler tillfällen att skjuta mot varandra. Då bänkskytte till stor del handlar om att bemästra förhållandena, konditionerna ute på banan, så får man en bättre bild av den egna prestationen ju fler som tävlar samtidigt. Cupen var så upplagd att ett antal kvällstävlingar om 3 serier sköts men även respektive klubbmästerskap ingick och då räknades endast de 3 första serierna. Segrare var den som under säsongen hade lägsta snittet på sina 3 bästa tävlingar.

Webcupen


Webcupens tävlingsprogram består av 6 st omgångar. Vem som helst kan arrangera hemmabanetävlingar och rapportera in resultat från dessa. I dagsläget arrangeras officiella tävlingstillfällen öppna för alla i trakterna kring Fredriksberg, Stockholm, Jönköping och Umeå,Sundsvall och Arvika. Om det visar sig att man inte lyckas boka skjutbana under en omgång eller stöter på andra problem, hör av er så försöker vi lösa det genom att tänja på datumen. Resultatet sammanställs och läggs sedan ut på förbundets hemsida så att alla kan följa utvecklingen.

Regler

  1. Tävlingen är öppen för alla men för att vara med i den slutliga sammanräkningen av resultaten krävs medlemskap i Svenska Bänkskytteförbundet.
  2. Minst EN tävlande måste deltaga vid varje tävlingsställe för att kunna rapporteras in.
  3. Officiella bänkskyttetavlor rekomenderas, tavlorna kan köpas av förbundet men i brist på sådana kan man skriva ut och använda egna liknande tavlor, vi rekomenderar att man använder dessa tavlor för utskrift 100m och 200m det underlättar om man skriver ut på tjockt papper alternativt limmar utskriften på ett tjockt papper, i sporter och JK1 används 200m tavlan för skytte på 100m.
  4. Skjutavstånd 100 meter med ett undantag JK1 får skjutas på 80 meter men då skall resultatet räknas om med 25% påslag på träffbilderna.
  5. Skjutningen ska ske utomhus och omfatta tre serier om 5 skott. Där fler serier skjuts räknas de tre första in i cupen.
  6. Träffbilderna skall mätas med skjutmått och anges i millimeter med två decimalers noggrannhet.
  7. Resultatet ska rapporteras in via melj till, ordalen@gmail.com , på avsett formulär och kommer sammanställas den 27e i varje månad maj-september.
  8. Segrar i respektive klass gör den som har lägst snittresultat på 3 av de 6 tävlingstillfällena.

Resultatrapportering
Detta resultatformulär skall fyllas i och skickas via mejl till, ordalen@gmail.com , senast måndagen efter utsatt tävlingsvecka till tävlingsansvarig. Resultatet presenteras på resultatsidorna och robsoft.

Resultat för omgång 1-6 kommer sammanställas.
2020-04-27
2020-05-27
2020-06-27
2020-07-27
2020-08-27
2020-09-27

OBS! Dessa datum är också slutdatum för inlämning av resultat för skjuten omgång.

Tävlingstillfällen
Får ske när som under säsongen, dock får max 6 stycken resultat skickas in.

Kontakt
Vid frågor vänligen kontakta tävlingsansvarig

Övrigt
Skicka gärna med bilder från tävlingarna.

Bilagor

100m tavla

200m tavla

Formulär för resultatraportering