Under arbete….

På bloggsidan är det tänkt att vi löpande lägger ut nyheter, berättelser och annat intressant som är aktuellt.

Allt material från gamla hemsidan kommer efter hand att flyttas över till denna, och adressen hit kommer att ändras till www.benchrest.se så snart som möjligt.