Program 2013 och rekord

Tävlingsprogrammet för 2013 och nya svenska rekord
finns nu redovisat under respektive flik.