Årsmöte 2019-05-10

Årsmöte svenska bänkskytteförbundet

10 maj i fredriksberg

Dagordning

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesfunktionärer

§3 Fråga om kallelse till stämma skett i laga ordning

§4 Fastställande av föredragningslista

§5 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

§6 Revisorenas berättelse

§7 Fråga om ansvarsfrihet

§8 Val av styrelseledamöter

Val av ordförande för ett år avgående

2 ledamöter för två år

2 suppleanter för två år

§9 Val av två ordinarie revisorer för ett år

Avgående

§10 Val av två revisorssuppleanter för ett år

Avgående:

§11 Val av valberedning för ett år

 Avgående:

§12 Fastställande av avgifter för enskild medlem, förening

§13 Ärenden framlagda av styrelsen

§14 Till styrelsen inkomna ärenden

§15 Övriga ärenden

§16 Avslutning

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 26 April.

Motionerna skall skickas till lars.hallquist@gmail.com

Inbjudan SM

Bifogar inbjudan till SM 2018.

SM2018

Vänligen anmäl er så snart som möjligt till tävlingarna i Fredriksberg, beroende på antal skyttar kan bänkar behöva flyttas från långshållsbanan efter avslutad UNL500 tävling.

Intresseanmälan EM

Förbundet har börjat samla in intresseanmälan för EM på Lochtaja 6-12.8 2018. Översta 12 skyttar på rankinglistan är garanterade plats, men möjlighet finns att arrangören öppnar upp för fler skyttar. Därmed är det viktigt att intresserade skyttar hör av sig till förbundets tävlingsansvarige Christian Hedberg, så att vi kan ge en indikation om hur många som är intresserade!

Inbjudan SM Brattvall / Invitation Brattvall Competition

Andra halvan av Svenska Mästerskapen i bänkskytte går av stapeln den 22-23/7 på Brattvall skjutbana. Bifogat finns detaljerad inbjudan.

The second half of the Swedish national championships are being held 22-23/7 at Brattvall shooting range, outside of Umeå. Please find enclosed detailed invitation in swedish and english. International shooters are most welcome!

InbjBrattvall 2017

VM Nya Zeeland -17

Det drar ihop sig för anmälan till VM i Nelson, Nya Zeeland 2017. De skyttar som är intresserade ombeds kontakta Peter Ericson omgående! Slutlig anmälan och betalning skall ske i april.

Nya rekord

Rekordsidan uppdaterad med följande:

HV200 Agg – 11,62 mm – Kari Lindström –  Frediksberg – 2015-05-11
JK Grand Agg – 11,89 mm – Rikard Salander – Brattvall – 2015-07-20
JK100 Agg – 10,34 mm – Rikard Salander – Brattvall – 2015-07-18

Prova-på-dagen

Bänkskytteförbundets “Prova på dag”
Av olika skäl blev det omöjligt att arrangera detta på alla platser samma dag och tid.
Nedan finner du en sammanställning av arrangemangen som det såg ut en vecka före planerat datum.
Hacksjön, Brattvall och Fredriksberg som planerat den 31 maj kl.10.00
Blåsmark den 30 maj kl. 10.00
Sundsvall, Morjärv, Norrahammar och Vilhelmina senareläggs.

Vinnarna i SBRSA prisbord 2014

Turlotterna i förbundets prisbord för deltagarna i
webcupen 2014 landade enligt följande:

JK1
aimSonic ljuddämpare        Mikael Bäckvall
aimRest                              Claes Jansson

Sporter
Vapenvårdsbutiken 2000:-  Gunnar Nygren

Förbundet vill ännu en gång tacka våra generösa sponsorer!

aimSport
Vapenvårdsbutiken

aimsport

vapenvard